e-mail

Servisný formulár

StateMonitor verzia 1.202.01.2020


Softvér StateMonitor do Vášho podniku prináša väčšiu tansparentnosť operačných procesov, pomáha optimalizovať jednotlivé kroky produkcie a ponúka možnosť real-time sledovania stavu strojov. So StateMonitorom si držíte neustály prehľad nad výrobou a dokážete rýchlo a efektívne reagovať na prerušenia produkcie.

Nová verzia StateMonitor 1.2.2 teaz ponúka rozšírené možnosti.